The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Årsmøte i ISPS Norge 2021 på zoom

  • 20. november 2020

Fredag 12. februar 2021 kl. 11.15 – 12.00

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post i dag, 20. november 2020.Innkallingen er i tillegg annonsert på ISPS Norge sin facebook-side. Saker til årsmøtet må være ISPS Norge i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Lenke til webinar/årsmøte blir sendt ut til medlemmene så fort denne er opprettet.

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

Konstituering av årsmøtetNavnefortegnelse over fremmøtte medlemmerValg av møteleder og sekretær for årsmøtetValg av to protokollunderskrivereÅrsberetning for årsmøteperiodenRegnskap 2020Budsjett 2021Valg av styremedlemmerEvaluering av […]

Bli med på ISPS Norges webinar 12. februar 2021

  • 5. november 2020

Tema: Korona og psykose

Webinaret er gratis for ISPS Norge sine medlemmer og koster 500 kr. for ikke medlemmer.

Meld deg på ved å klikke her.

Program

Noen dager i forkant av gjennomføring vil du motta lenke til webinaret. Plattformen vi bruker er zoom. Det gir deg mulighet til å følge webinaret på din mobil, pc eller nettbrett.

Våre forelesere er professor i psykiatri Jan Olav Johannessen, førsteamanuensis Kristin Lie Romm, spesialsykepleier Inger Stølan Hymer […]

ISPS Norge konferansen 2021 utsettes til 2022 – Erstattes med webinar 12. februar 2021

  • 11. oktober 2020

På grunn av den nåværende smittesituasjonen med hensyn på Covid-19, ser vi oss dessverre nødt til å utsette den planlagte ISPS Norge-konferansen fra 2021 til 2022. Vi håpet i det lengste at det ikke ble nødvendig å utsette, men vi har kommet frem til at det ikke er forsvarlig å planlegge gjennomføring slik smittesituasjonen er i dag. Heldigvis har de inviterte foreleserne stilt seg positive til å bidra i 2022, slik at vi fremdeles kan gjennomføre med planlagt program.

Når vi […]

ISPS konferansen 11.-12. februar 2021 planlegges i disse dager

  • 21. august 2020

Tittel på konferansen er «SAMMENBRUDDET VI KALLER PSYKOSE – livet, livsutfordringer og veien tilbake; de avgjørende møtene mellom pasient og terapeut»

Flere nasjonale og internasjonale forelesere er tegnet allerede og vil bli presentert etter hvert. Styret planlegger for gjennomføring både på tradisjonell måte, men også ved bruk av ulike webløsninger. Dette vil vi komme tilbake til.

Vårt mål er å kunne tilby faglig påfyll også under pandemien.

Samarbeidspartnere: Stiftelsen Seprep, TIPS Sør-Øst kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose og […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz