Presentasjon av Beth Barrett

  • 6. januar 2021

Beth (Elizabeth Ann) Barrett, Psykologspesialist / PhD
Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Erfaring med utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Som PhD stipendiat i TOP studien (NORMENT) forsket hun på suicidalitet ved psykoselidelser. Hun har den siste tiden fokusert på søvnforstyrrelser hos personer med psykoselidelser. Siden våren 2020 har hun også arbeidet med spørreundersøkelsen COPE psykose-bipolar. COPE undersøker hvordan personer med psykose- eller bipolar lidelse har hatt det under koronautbruddet, og om det er noe helsevesenet kunne gjort annerledes eller bedre for å hjelpe under pandemien. Ansatt ved TIPS sør-Øst.

Program

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz