The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Oppsummering fra ISPS Int. konferansen 2019 i Rotterdam

  • 6. september 2019

Årets internasjonale ISPS konferanse ble arrangert i Rotterdam fra 28/8 -1/9 med rundt 500 deltakere fra 39 land, inkludert Sør-Afrika, India, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Temaet for årets konferanse var «Stranger in The City – On the healing power of human reconnection», og omhandlet forholdet mellom psykose migrasjon, sosial utestengning og lavstatusgrupper. Gjennomgående ble det fokusert på viktigheten av å forstå personen ut fra sin historie, være kultursensitiv og å søke å finne et felles språk som skaper nærhet […]

ISPS Norges fagkonferanse 2020

  • 25. august 2019

Neste års ISPS konferanse har fått tittelen «Back to the future – psykoseterapi anno 2020».

ISPS Norge-konferansen på Hamar er den eneste konferansen og samlingspunktet for behandlere i psykisk helsevern som arbeider med psykologisk og psykososial behandlingstilnærming til mennesker med psykoselidelser. I en travel hverdag blir tiden og tid til relasjonsbygging lett en salderingspost. Psykosepsykoterapi fordrer tid og tålmodighet, fra både pasient og behandler. Vi vet også at mange psykosepasienter i dag ikke får tilbud om psykoterapi, eller relasjonsbasert miljøterapi, […]

Valg av nytt styre i ISPS International

  • 26. juni 2019

Jan Olav Johannessen går ut av styret etter lang og tro tjeneste, og  den nye kandidaten på valg fra Norge er vår leder av ISPS Norge, Cecilie Brøvig Almås.

Cecilie er psykologspesialist og jobber ved Sørlandet Sykehus i ARA FACT, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Hun har lang erfaring med psykosebehandling, og arbeider for tiden som psykolog i et av Sørlandet Sykehus’ FACT-team. Mange vil også kjenne henne som hovedansvarlig for den veldig gode fagkonferansen som avholdes hvert andre år […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz