The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Valg av nytt styre i ISPS International

  • 26. juni 2019

Jan Olav Johannessen går ut av styret etter lang og tro tjeneste, og  den nye kandidaten på valg fra Norge er vår leder av ISPS Norge, Cecilie Brøvig Almås.

Cecilie er psykologspesialist og jobber ved Sørlandet Sykehus i ARA FACT, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Hun har lang erfaring med psykosebehandling, og arbeider for tiden som psykolog i et av Sørlandet Sykehus’ FACT-team. Mange vil også kjenne henne som hovedansvarlig for den veldig gode fagkonferansen som avholdes hvert andre år […]

Traumekonferansen i Kristiansand 22. – 24. mai 2019

  • 25. mars 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand.

Denne ble en suksess, og en ny konferanse ble derfor arrangert i 2017. Med disse konferansene brakte vi sammen kliniske og forskningsmessige fagfelt som vanligvis har vært ganske adskilte. Dette gjorde vi for å belyse hvordan man kan forstå og […]

Kort referat fra ISPS Norge konferansen 2019

  • 20. mars 2019

Konferansen fikk denne gangen en noe skuffende oppslutning. Kanskje temaet så litt lite «matnyttig» ut ved første øyekast, og kanskje litt lite spisset? Fra Stavanger Universitetssykehus registrerte jeg kun meg selv, Jan-Erik Nilsen og Marioara Covrig, avdelingsoverlege fra Sola DPS. Imidlertid var foredragene overraskende klinisk nyttige, og hadde fortjent et større publikum.

Fra Linkøpings Universitet kom ANNA BREDSTRÖM, og snakket om «Sociokulturell sammanheng som etnisk skillelinje i psykiatrisk diagnostikk. En analyse av kulturformuleringen i DSM 5». Hun var en meget god […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz