The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Traumekonferansen i Kristiansand 22. – 24. mai 2019

  • 25. mars 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand.

Denne ble en suksess, og en ny konferanse ble derfor arrangert i 2017. Med disse konferansene brakte vi sammen kliniske og forskningsmessige fagfelt som vanligvis har vært ganske adskilte. Dette gjorde vi for å belyse hvordan man kan forstå og […]

Kort referat fra ISPS Norge konferansen 2019

  • 20. mars 2019

Konferansen fikk denne gangen en noe skuffende oppslutning. Kanskje temaet så litt lite «matnyttig» ut ved første øyekast, og kanskje litt lite spisset? Fra Stavanger Universitetssykehus registrerte jeg kun meg selv, Jan-Erik Nilsen og Marioara Covrig, avdelingsoverlege fra Sola DPS. Imidlertid var foredragene overraskende klinisk nyttige, og hadde fortjent et større publikum.

Fra Linkøpings Universitet kom ANNA BREDSTRÖM, og snakket om «Sociokulturell sammanheng som etnisk skillelinje i psykiatrisk diagnostikk. En analyse av kulturformuleringen i DSM 5». Hun var en meget god […]

Kultur gir mening! Siste kulturelle bidrag under ISPS konferansen 2019 er et levende bevis på det.

  • 29. januar 2019

Elisabeth Johansen bor i Brumunddal og går i poliklinisk behandling. Hun er en kreativ person som gjennom årene har benyttet seg av både skriveverksted og musikkterapi på kulturhuset Blaarud. Elisabeth skal lese stykket Padda som hun har skrevet selv og spille panfløyte akkompagnert av musikkterapeut Adrian Drøsdal Wangberg. Elisabeth benytter seg også av leseombudet tilknyttet Brumunddal bibliotek. Noe hun har stor glede og utbytte av.

ISPS Norge sin 15. nasjonale konferanse, «UBEHAG OG BEHAG i kultur, mening og psykose»,  har fokus på psykososiale […]

ISPS konferansen inviterer til nettverksbygging og tapas, med musikalsk påfyll!

  • 29. januar 2019

Har du som fagperson nytte av å bli kjent med andre fagpersoner som jobber med akkurat det du, jobber med?

Da har du muligheten til å delta på ISPS konferansen sin middag og på den måten stifte bekjentskaper med kollegaer i hele Norge. ISPS konferansen 2019 ønsker deg velkommen til kveldens tapasmiddag med musikalsk innslag fra husorkesteret vårt fra Toneheim Folkehøgskole.

Vi gleder oss til å høre bandet som består av fire høye gutter og en ganske mye lavere jente! Vokalisten heter […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz