The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

ISPS Norges fagkonferanse 2020

  • 25. august 2019

Neste års ISPS konferanse har fått tittelen «Back to the future – psykoseterapi anno 2020».

ISPS Norge-konferansen på Hamar er den eneste konferansen og samlingspunktet for behandlere i psykisk helsevern som arbeider med psykologisk og psykososial behandlingstilnærming til mennesker med psykoselidelser. I en travel hverdag blir tiden og tid til relasjonsbygging lett en salderingspost. Psykosepsykoterapi fordrer tid og tålmodighet, fra både pasient og behandler. Vi vet også at mange psykosepasienter i dag ikke får tilbud om psykoterapi, eller relasjonsbasert miljøterapi, […]

Valg av nytt styre i ISPS International

  • 26. juni 2019

Jan Olav Johannessen går ut av styret etter lang og tro tjeneste, og  den nye kandidaten på valg fra Norge er vår leder av ISPS Norge, Cecilie Brøvig Almås.

Cecilie er psykologspesialist og jobber ved Sørlandet Sykehus i ARA FACT, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Hun har lang erfaring med psykosebehandling, og arbeider for tiden som psykolog i et av Sørlandet Sykehus’ FACT-team. Mange vil også kjenne henne som hovedansvarlig for den veldig gode fagkonferansen som avholdes hvert andre år […]

Traumekonferansen i Kristiansand 22. – 24. mai 2019

  • 25. mars 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand.

Denne ble en suksess, og en ny konferanse ble derfor arrangert i 2017. Med disse konferansene brakte vi sammen kliniske og forskningsmessige fagfelt som vanligvis har vært ganske adskilte. Dette gjorde vi for å belyse hvordan man kan forstå og […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz