The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Ingrid Hartveit Svendsen

  • 12. desember 2018

Ingrid Hartveit Svendsen er psykiatrisk sykepleier, PhD-student ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll.

Ingrid har i mange år jobbet som psykiatrisk sykepleier med ungdom med psykoseproblematikk og deres pårørende. Den siste tiden har hun vært stipendiat ved Sykehuset Innlandet og UiO, medisinsk fakultet, og er tilknyttet NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser).

Hun har forsket på basale selvforstyrrelser ved psykose og har gjort en 7 års oppfølgingsstudie av pasienter som ved baseline ble utredet og diagnostisert med […]

Presentasjon av Eva Langeland

  • 7. desember 2018

Da er vi over på dag 2 i programmet, og presenterer her Eva Langeland:

Hun er professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun jobber med helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse og langvarige helseutfordringer.

Langeland er også professor II ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her er hun blant annet emneansvarlig for et delemne på masternivå om salutogenese og helsefremmende prosesser.

Langeland er kjent internasjonalt og har […]

Presentasjon av Hildegun Sarita Selle

  • 5. desember 2018

Hildegun Sarita Selle, psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, samt ansatt i prosjektstilling i Kristiansand kommune med fokus på psykisk helse hos flyktninger og innvandrere. Er medstifter av Stiftelsen Flexid, som jobber med kompetanse på migrasjon og krysskulturell oppvekst. Hun har vært med å utvikle kurskonseptet Flexid, et verktøy for å arbeide med akkulturasjonsstress, identitet og tilhørighet hos barn, ungdom og voksne. Hun har 20 års erfaring innen traume- og migrasjonsfeltet, både med klinisk arbeid og som kursholder.

 Tittel på […]

Presentasjon av Kristin Lie Romm (parallellsesjon 4)

  • 30. november 2018

Kristin er leder for Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, TIPS Sør-Øst, og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

De senere årene har hun vært opptatt av tjenesteinnovasjon og hvordan vi kan bruke teknologi til å styrke behandlingen og samarbeidet mellom behandler og pasient.

Tittel på hennes parallellsesjon: MinPilot – et digitalt samhandlingsverktøy for bedre skreddersøm

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz