Velkommen som nytt styremedlem Evy-Ann Øglend

  • 19. april 2021

Evy-Ann Øglend er nytt styremedlem i ISPS Norge. Hun er pårørende i forhold til psykose.

Evy-Ann er utdannet pedagog, og har siden 2005 arbeidet i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Eigersund kommune. Hun har videreutdannelse i rådgivning og veiledning. Hun er sertifisert i COS-P foreldrerådgivningsprogram og er opptatt av tilknytningteori – å se mennesket innenfra og se seg selv utenfra.

Hun trives som plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Eigersund og er også erfaringsformidler i Pårørendesenteret i Stavanger.

Pårørenderollen er viktig for Evy-Ann og hun ønsker å være en stemme ut i samfunnet for å bryte tabu, stigmatisering og diskriminering av alvorlige psykiske lidelser og å skape mer åpenhet og kunnskap.

Hun brenner for menneskerettighetene og mener det er utrolig viktig å formidle håp. Målet hennes er å jobbe for et mer inkluderende samfunn, der alle hører til.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz