Psykose og schizofreni, Fra hjernesykdom til stresslidelse – foredrag Webinar 12.2.2021

  • 24. februar 2021

Jan Olav Johannessen, M.D., Ph.D, professor i psykiatri

Jan Olav har tidligere vært president i ISPS int., leder i Norsk psykiatrisk forening og arbeidet som sjeflege/ forskningssjef ved Universitetetssjukehuset i Stavanger. Han har vært initiativtaker for TIPS-prosjektet, har skrevet flere bøker om psykiatri og ledet arbeidet med den nasjonale faglig retningslinje for psykose og pakkeforløp for psykose. Utdannet innen psykoanalytisk orientert psykoterapi, og veileder i psykoterapi ved SEPREP. I dag er han styremedlem både i SEPREP og ISPS Norge. Arbeider i dag som seniorforsker ved TIPS-Stavanger, og som kliniker ved poliklinikk for unge med psykoselidelser/ nærpsykose, Gausel, Stavanger. 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz