Ressurser

Lenker til andre ISPS-steder og beslektede organisasjoner og sider.

ISPS
Hjemmesiden til The International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other psychoses.
www.isps.org

ISPS Danmark
Det Danske ISPS miljøet har et høyt aktivitetsnivå og har nå også fått igang en egen utdanning i psykoterapi ved psykoser.
www.isps-dk.dk

ISPS-US
Den amerikanske «lokalforeningen» har informasjon om lokale avdelinger, samlinger, konferanser, artikler og diskusjonsgrupper om psykososiale behandlingstilnærminger til psykoser.
www.isps-us.org

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Stiftelsen SEPREP ble etablert i 1990 med bakgrunn i psykotiske pasienters behov for bedre behandlings, rehabilitering og oppfølgingsopplegg. Stiftelsen står i dag for to utdanninger; en tverrfaglig utdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, samt en 2-årig psykoterapiutdanning. Utdanningsprogrammene tilbys i hele Norge.
www.seprep.no

WAPR
World Association for Psychosocial Rehabilitation
www.wapr.info

IEPA
The International Early Psychosis Association (IEPA) er et internasjonalt nettverk for mennesker som er involvert i forskning og tidlig intervensojn av psykoser.
www.ieap.org.au

TIPS
www.tips-info.com

Det Nationale skizofreniprojekt i Danmark.
www.nationaleskizofreniprojekt.dk

EPPIC
Early Psychosis Prevention and Intervention Centre, Melbourne, Australia
www.eppic.org.au

Mental helse
Landsomfattende helse og sosialpolitisk bruker- og interesseorganisasjon.
www.mentalhelse.no

INTERVOICE
The International Network for Training, Education and Research into Hearing Voices
www.intervoiceonline.org

Hearing voices
www.hearing-voices.org

Hearingvoices i Norge
www.hearingvoices.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
www.lpp.no

Rådet for psykisk helse
www.psykiskhelse.no

PsykOpp
www.psykopp.no

Sosial- og helsedirektoratet sin nettside om psykisk helse
www.psykisk.no

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz