Velkommen som nytt styremedlem Magnhild Vågslid

  • 8. juni 2021

Magnhild er utdannet sykepleier, og har siden 2011 jobbet på Enhet for førstegangspsykose på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hun har tatt videreutdannelse ved Seprep i veiledningspedagogikk, hun har også kurs i psykoedukativ familiebehandling og har hatt flere familier i disse gruppene.

Magnhild brenner for psykosefeltet og bruk av relasjon i behandling. Hun er opptatt av helhetlig behandling og kontinuitet i møte pasientene. Hun ønsker å bidra til at mennesker som opplever psykose skal få en kunnskapsbasert og tilpasset behandling, slik at de raskest mulig skal oppleve bedring og økt livskvalitet. 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz