The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Innkalling til årsmøte i ISPS Norge

  • 15. november 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ISPS NORGE

31. JANUAR 2019 kl. 16:40

 

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post. Innkallingen er også annonsert på ISPS Norge sin facebook-side.

 

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

1 Konstituering av årsmøtet
Navnefortegnelse over fremmøte medlemmer
Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
Valg av to protokollunderskrivere

2 Årsberetning for årsmøteperioden

3 Regnskap 2018

4 Budsjett 2019

5 Valg av styremedlemmer

6 Evaluering av årets konferanse og innspill til neste konferanse

7 Eventuelt

 

Velkommen!

Vi presenterer vår andre foreleser: Lars Lien

  • 13. november 2018

Lars Lien er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han er også professor II ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet.

Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Han avla sin doktorgrad i 2003 med en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom.

Lien deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi.

Han har ledet prosjektet med å oversette og tilpasse kulturformuleringsintervjuet (CFI) til norsk.

Tittelen på hans foredrag er […]

Presentasjon av forelesere

  • 9. november 2018

Vi vil i den kommende tiden presentere foreleserne som vil ha innlegg under neste års ISPS-konferanse 31. januar – 1. februar:

UBEHAG OG BEHAG i kultur, mening og psykose 

Vår første presentasjon er av Anna Bredström:

Anna Bredström är för närvarande anställd som biträdande universitetslektor vid REMESO. Hon disputerade i Etnicitet i april 2008 på avhandlingen Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy (Linköpings universitet). Från oktober 2009 till januari 2010 var Anna gästforskare vid the […]

ISPS Norges fagkonferanse 31. januar – 1. februar 2019

  • 7. november 2018

UBEHAG OG BEHAG

 

 

I KULTUR, MENING OG PSYKOSE

 

 

 

FORELESERE:

Anna Bredström
Lars Lien
Judith van der Weele
Hildegun Sarita Selle
Hans Andreas Knutsen
Line Merete Libak
Tove Skjelbakken
Kristin Lie Romm
Eva Langeland
Ingrid H. Svendsen
Benjamin Solvang
Olav Løkvik
Randi Rosenqvist

 

ISPS program 2019

 

PARALLELLSESJONER:

Parallellsesjon 1 – BUP symposium

Psykose på den andre siden av gjerdet – psykisk helse og enslige mindreårige flyktninger } Hans Andreas Knutsen

Parallellsesjon 2

Kulturnettverket – kultur som meningsbærende aktivitet } Line Merete Libak

Håndtere tabubelagte tema som psykose i familiearbeid } Judith van der Weele

Parallellsesjon 3

Det motsägelsefulla förhållandet mellan kultur och psykopatologi: […]

Påmeldingsskjema

Deltakelse. Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

Program

Parallellsesjon 1, 2, 3 eller 4 (obligatorisk, se program)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Stilling (obligatorisk)

Arbeidssted (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Er du medlem? (obligatorisk)
JaNei

Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Spesielle behov eller allergier

Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon

Jeg samtykker til å motta digital kommunikasjon fra ISPS Norge
JaNei

For å kunne gjennomføre din påmelding lagrer vi informasjonen du oppgir i skjemaet. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske.
Se vår personvernerklæring for mer informasjon
Personvernerklæring ISPS Norge

Jeg samtykker i at ISPS Norge lagrer mine personopplysninger
JaNei

Jeg ønsker å være synlig på deltakerlisten som deles ut på arrangementet
JaNei

Kommentarer

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz