Presentasjon av Carmen Simonsen

  • 12. januar 2021

Carmen Simonsen, Psykologspesialist / PhD
Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Kinisk erfaring med utredning og behandling av ungdom og unge voksne med alvorlig psykisk lidelse. Hun forsker på bedring (recovery) og stigma ved psykoselidelser. Siden våren 2020 har hun også arbeidet med spørreundersøkelsen COPE psykose-bipolar som undersøker hvordan personer med psykose- eller bipolar lidelse har hatt det under koronautbruddet og om det er noe helsevesenet kunne gjort annerledes eller bedre for å hjelpe. Ansatt ved TIPS Sør-Øst.

Program

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz