Presentasjon av Erlend Mork

  • 5. februar 2021

Erlend Mork, Psykologspesialist/PhD
Erlend er spesialist i klinisk voksenpsykologi med særlig erfaring fra akuttavdeling og poliklinikk. Doktorgraden hans fokuserte på suicidal og selvskadende atferd hos personer med schizofreni. Erlend har bred erfaring i klinisk suicidologi og dialektisk atferdsterapi for ungdom og voksne. I 2020 har han arbeidet med spørreundersøkelsen «Ta vare 2020» som undersøker pårørendes situasjon og hvordan helsetjenestene kan ta vare på pårørende under en pandemi. Ansatt ved TIPS Sør-Øst.

Program og påmelding

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz