The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Siste presentasjon før konferansen er av Randi Rosenqvist

  • 16. januar 2019

Da har vi kommet til Randi Rosenqvist, som skal holde avslutningsforedraget.

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og har i rundt 40 år arbeidet i grenseland mellom psykiatri og rettsvesen, som overlege på regional sikkerhetsavdeling, som rettspsykiater og nå som psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, hvor hun står for risikovurdering av forvaringsdømte innsatte. Hun har i mer enn 30 år undervist i rettspsykiatri og hun har de siste årene utarbeidet et kursopplegg for fengselspsykiatri og har vært advokat for å […]

Presentasjon av Olav Løkvik

  • 10. januar 2019

Olav Løkvik har vært fagutvikler for SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram (TU) siden 2011. SEPREP TU sin virksomhet ble overført til VID 01.01.19 og Løkvik er nå ansatt der. Løkvik var med på utviklingen av læringsprogrammet SE HELE MEG i 2018, og han har hatt særlig ansvar for tekster og refleksjonsspørsmål knyttet til videoklippene.

Han er en erfaren faglig- og prosessveileder.

Forelesning sammen med Benjamin Solvang: SE HELE MEG

SE HELE MEG

Så er det på tide å melde seg på årets ISPS konferanse!

  • 8. januar 2019

I år har vi laget et spennende program som vi håper skal gi psykisk helseverns mange fagfolk rom for både tanke og ettertanke

«UBEHAG OG BEHAG I KULTUR, MENING OG PSYKOSE»

Emnene på konferansen kretser som vanlig omkring faglig fordypning og forskningsnært stoff, men med behørig plass til ettertanke. For vi må vel tørre å utfordre oss selv også med tanker og fakta som kanskje kan virke – ja, litt ubehagelige.

Meld deg på – hvis du tør.

Håper vi ses på Hamar 31. […]

Konferansen er godkjent hos følgende forbund/foreninger

  • 20. desember 2018

GODKJENNINGER  FOR ISPS NORGE KONFERANSEN  2019

 

Forbund:
Type godkjenning:

Norsk ergoterapeutforbund
Godkjent med 15 timer spesialist­spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse

Norsk fysioterapeut forbund
Godkjent med 12 timer som kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet

Norsk sykepleierforbund
Godkjent som meritterende med totalt 15 timer

Norsk psykologforening
Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening

–   Allmennmedisin

–   Psykiatri

–   Barne- og ungdomspsykiatri

–   Rus- og avhengighetsmedisin
 

12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

12 timer for spesialistenes etterutdanning

12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz