The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Erlend Mork

  • 5. februar 2021

Erlend Mork, Psykologspesialist/PhDErlend er spesialist i klinisk voksenpsykologi med særlig erfaring fra akuttavdeling og poliklinikk. Doktorgraden hans fokuserte på suicidal og selvskadende atferd hos personer med schizofreni. Erlend har bred erfaring i klinisk suicidologi og dialektisk atferdsterapi for ungdom og voksne. I 2020 har han arbeidet med spørreundersøkelsen «Ta vare 2020» som undersøker pårørendes situasjon og hvordan helsetjenestene kan ta vare på pårørende under en pandemi. Ansatt ved TIPS Sør-Øst.

Program og påmelding

Presentasjon av Jan Olav Johannessen

  • 1. februar 2021

Jan Olav Johannessen, professor i psykiatri

Jan Olav har tidligere vært president i ISPS int., leder i Norsk psykiatrisk forening og arbeidet som sjeflege/ forskningssjef ved Universitetetssjukehuset i Stavanger. Han har vært initiativtaker for TIPS-prosjektet, har skrevet flere bøker om psykiatri og ledet arbeidet med den nasjonale faglig retningslinje for psykose og pakkeforløp for psykose. Utdannet innen psykoanalytisk orientert psykoterapi, og veileder i psykoterapi ved SEPREP. I dag er han styremedlem både i SEPREP og ISPS Norge. Arbeider i dag som […]

Presentasjon av Ingrid Heimark

  • 26. januar 2021

Ingrid Heimark, Sykepleier med bruker erfaring

Ingrid er tidligere bruker innen psykisk helsevern, tidligere erfaringskonsulent og jobber nå som sykepleier innen eldreomsorgen. Hun underviser og veileder innen psykisk helse på UiA. Tidligere aktiv i Mental Helse på alle nivå og er i dag fosterhjem for katt og jobber frivillig innen dyrevern.

Program og påmelding Webinar 2021

Presentasjon av Carmen Simonsen

  • 12. januar 2021

Carmen Simonsen, Psykologspesialist / PhDSpesialist i klinisk voksenpsykologi. Kinisk erfaring med utredning og behandling av ungdom og unge voksne med alvorlig psykisk lidelse. Hun forsker på bedring (recovery) og stigma ved psykoselidelser. Siden våren 2020 har hun også arbeidet med spørreundersøkelsen COPE psykose-bipolar som undersøker hvordan personer med psykose- eller bipolar lidelse har hatt det under koronautbruddet og om det er noe helsevesenet kunne gjort annerledes eller bedre for å hjelpe. Ansatt ved TIPS Sør-Øst.

Program

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz