The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Konferansen er godkjent hos følgende forbund/foreninger

  • 20. desember 2018

GODKJENNINGER  FOR ISPS NORGE KONFERANSEN  2019

 

Forbund:
Type godkjenning:

Norsk ergoterapeutforbund
Godkjent med 15 timer spesialist­spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse

Norsk fysioterapeut forbund
Godkjent med 12 timer som kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet

Norsk sykepleierforbund
Godkjent som meritterende med totalt 15 timer

Norsk psykologforening
Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening

–   Allmennmedisin

–   Psykiatri

–   Barne- og ungdomspsykiatri

–   Rus- og avhengighetsmedisin
 

12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

12 timer for spesialistenes etterutdanning

12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering […]

Presentasjon av Benjamin Solvang

  • 19. desember 2018

Benjamin Solvang har vært konsulent under produksjonen av SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe (www.sehelemeg.no). Dette er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere. Læringsprogrammet bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017.

Tidligere hadde Benjamin diagnosen schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egeninnsats har han ikke diagnosen lenger.

Benjamin er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) og er en erfaren foredragsholder. Han forteller om […]

Presentasjon av Ingrid Hartveit Svendsen

  • 12. desember 2018

Ingrid Hartveit Svendsen er psykiatrisk sykepleier, PhD-student ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll.

Ingrid har i mange år jobbet som psykiatrisk sykepleier med ungdom med psykoseproblematikk og deres pårørende. Den siste tiden har hun vært stipendiat ved Sykehuset Innlandet og UiO, medisinsk fakultet, og er tilknyttet NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser).

Hun har forsket på basale selvforstyrrelser ved psykose og har gjort en 7 års oppfølgingsstudie av pasienter som ved baseline ble utredet og diagnostisert med […]

Presentasjon av Eva Langeland

  • 7. desember 2018

Da er vi over på dag 2 i programmet, og presenterer her Eva Langeland:

Hun er professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun jobber med helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse og langvarige helseutfordringer.

Langeland er også professor II ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her er hun blant annet emneansvarlig for et delemne på masternivå om salutogenese og helsefremmende prosesser.

Langeland er kjent internasjonalt og har […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz