The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Tove Skjelbakken, parallellsesjon 4

  • 27. november 2018

Ved bruk av samvalgsverktøy kan pasienter delta i informerte beslutninger, for eksempel om hvilket behandlingsalternativ de mener er best for seg selv. Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå hos pasienten, og de føler seg bedre informert. Trolig bidrar samvalgsverktøy til at flere deltar i beslutninger om behandlingsvalg og til en riktigere risikoforståelse av valg som tas. Tove Skjelbakken er prosjektleder i Mine behandlingsvalg ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Prosjektet publiserte den første betaversjonen av samvalgsverktøy på internett i 2013. I dag publiserer […]

Presentasjon av Line Merete Libak, parallellsesjon 2

  • 23. november 2018

Line Merete Libak er ergoterapispesialist i psykisk helse og arbeider som kulturrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Sanderud, enhet kultur og helsefremmende arbeid. Her arbeider hun med å tilrettelegge for bruk av kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv som virkemiddel i behandling og som helsefremmende og meningsfull hverdagsaktivitet. Videre er hun med og koordinerer et nettverk mellom Sykehuset, DPS, omkringliggende kommuner og et brukerstyrt senter; Kulturnettverket Innlandet.  Målet er økt samhandling på tvers med tanke på tilbud til pasienter/brukere, samt erfaringsutveksling og kompetanseheving […]

Presentasjon av Hans Andreas Knutsen, parallellsesjon 1

  • 20. november 2018

Hans Andreas Knutsen er psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi med erfaring fra psykose­poliklinikken ved Tiller DPS, familievernkontoret i Asker og Bærum, Vikhovlia akutt senter og Omsorgsenheten i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Han har nå arbeidet med enslige mindreårige flyktninger de siste seks årene og vært med å utvikle tiltak, veiledet ansatte og fulgt opp de enslige mindreårige flyktningene. Han har blant annet utviklet KLEM (Kartlegging enslig mindreårig) som er et miljøterapeutisk kartleggingsverktøy nå implementert i 11 kommuner. Ut over […]

Presentasjon av Judith van der Weele

  • 16. november 2018

Judith van der Weele er psykologspesialist med spesialfelt vold, traumer og kultur. Hun har fokusert på arbeidet med utredning i minoritetsfamilier de siste 10 årene og arbeider til daglig som sakkyndig. I tillegg har hun et fokus på utvikling av kulturkompetanse innen psykisk helsevern og barneverntjenesten. Hun fronter utviklingen med bruk av kulturtolk, kulturelle formuleringer samt interkulturell kommunikasjon. I foredraget vil hun beskrive praktiske grep man kan ta når det gjelder håndtering av psykisk helse og tabuiserte tema i dialog […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz