Årsmøte i ISPS Norge 2021 på zoom

 • 20. november 2020

Fredag 12. februar 2021 kl. 11.15 – 12.00

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post i dag, 20. november 2020.
Innkallingen er i tillegg annonsert på ISPS Norge sin facebook-side.
Saker til årsmøtet må være ISPS Norge i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Lenke til webinar/årsmøte blir sendt ut til medlemmene så fort denne er opprettet.

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

 1. Konstituering av årsmøtet
  Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer
  Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
  Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsberetning for årsmøteperioden
 3. Regnskap 2020
 4. Budsjett 2021
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Evaluering av dagens webinar
 7. Eventuelt

Velkommen!

Vennlig hilsen
ISPS Norge

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz