The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Presentasjon av Lise Baklund

  • 11. oktober 2019

Lise Baklund er filosof og familieterapeut ved BUPA, Vestre Viken HF

Tittel på hennes foredrag er selvopplevelse og selvforstyrrelse hos ungdom.

Identifisering av selvforstyrrelser hos ungdom er et verdifullt supplement i utredningen av unge med en psykoselidelse eller som er i risiko for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. Forskning på voksne med selvforstyrrelser antyder at selvforstyrrelser utgjør en stabil og grunnleggende forstyrrelse av subjektiviteten (trait) snarere enn en flyktig og midlertid forstyrret tilstand (state). Identitetskriser, følelseskaos og endret atferd […]

Nå starter vi med presentasjon av foredragsholderne til konferansen i 2020!

  • 2. oktober 2019

Og første mann ut er Lars Ravn Øhlckers

Lars Ravn Øhlckers er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og jobber som psykologfaglig rådgiver i Klinikk for Barn, Unge og Rusavhengige (PHBURA) i Helse Stavanger. Øhlckers er også leder for fagutvalget for barne- og ungdomspsykologi i NPF. I desember 2019 kommer boken «Ungdom og psykisk helse» ut på Fagbokforlaget, der Øhlckers er medredaktør. 

Under ISPS konferansen i 2020
holder Øhlckers foredraget «Livets travleste veikryss. Ungdomstiden er en
livsfase preget av biopsykososial endring. Denne […]

Oppsummering fra ISPS Int. konferansen 2019 i Rotterdam

  • 6. september 2019

Årets internasjonale ISPS konferanse ble arrangert i Rotterdam fra 28/8 -1/9 med rundt 500 deltakere fra 39 land, inkludert Sør-Afrika, India, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Temaet for årets konferanse var «Stranger in The City – On the healing power of human reconnection», og omhandlet forholdet mellom psykose migrasjon, sosial utestengning og lavstatusgrupper. Gjennomgående ble det fokusert på viktigheten av å forstå personen ut fra sin historie, være kultursensitiv og å søke å finne et felles språk som skaper nærhet […]

ISPS Norges fagkonferanse 2020

  • 25. august 2019

Neste års ISPS konferanse har fått tittelen «Back to the future – psykoseterapi anno 2020».

ISPS Norge-konferansen på Hamar er den eneste konferansen og samlingspunktet for behandlere i psykisk helsevern som arbeider med psykologisk og psykososial behandlingstilnærming til mennesker med psykoselidelser. I en travel hverdag blir tiden og tid til relasjonsbygging lett en salderingspost. Psykosepsykoterapi fordrer tid og tålmodighet, fra både pasient og behandler. Vi vet også at mange psykosepasienter i dag ikke får tilbud om psykoterapi, eller relasjonsbasert miljøterapi, […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz