Presentasjon av Bjørn Stensrud

 • 17. desember 2019

ISPS konferansen, 6. – 7. februar 2020 på Hamar
For redusert pris, meld deg på innen 31. desember!

Årets tema er «Back to the future». Psykoseterapi anno 2020.

Presentasjon av foredragsholder:
Bjørn Stensrud er ansatt ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern, stabsområde fag, som forsker og faglig rådgiver.  

Stensrud har klinisk erfaring og ledererfaring fra psykisk helsevern, spesielt fra fagområdene psykosebehandling og rehabilitering. Han har vært faglig ansvarlig for tverrfaglig videreutdanning innen fagområdet rus og psykisk helse. Stensrud har tidligere arbeidet med utviklingsprosjekter innen rus-psykiatri og miljøterapi i psykose-/ rehabiliteringsfeltet. Han har forsket på tvang og tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon (TUD).  Arbeider nå mye med ulike problemstillinger knyttet til tvungent psykisk helsevern.

Stensrud er utdannet offentlig godkjent sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Han har videreutdanninger innenfor ledelse, faglig veiledning og voldsrisiko-vurdering (HCR-20). Mastergrad i psykisk helsearbeid fra 2007 med tema virksomme elementer i behandling av psykoselidelser.

Stensrud avla sin doktorgrad i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2016. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Stensrud hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).  

Program

  Påmeldingsskjema

  Deltakelse. Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag (obligatorisk)

  Program

  Parallellsesjon 1, 2, 3 eller 4 (obligatorisk, se program)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Stilling (obligatorisk)

  Arbeidssted (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Er du medlem? (obligatorisk)

  JaNei

  Er du vanlig kursdeltaker? (obligatorisk)

  Kostnadssted/Ansvarsnr. (obligatorisk)

  Fakturaadresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Spesielle behov eller allergier

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon

  Jeg samtykker til å motta digital kommunikasjon fra ISPS Norge

  JaNei

  For å kunne gjennomføre din påmelding lagrer vi informasjonen du oppgir i skjemaet. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske.
  Se vår personvernerklæring for mer informasjon
  Personvernerklæring ISPS Norge

  Jeg samtykker i at ISPS Norge lagrer mine personopplysninger

  JaNei

  Jeg ønsker å være synlig på deltakerlisten som deles ut på arrangementet

  JaNei

  Kommentarer

  Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz