Konferansen er godkjent hos følgende forbund/foreninger

  • 31. desember 2019
Forbund: Svar på søknad:

Norsk ergoterapeutforbund


Godkjent som spesialistspesifikt kurs meritterende med 17 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
Norsk fysioterapeut forbund
Godkjent med 16 timer. Kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet

Norsk sykepleierforbundGodkjent med 16 timer. Kurset kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Norsk psykologforening
Godkjent som 17 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening
– Allmennmedisin


– Psykiatri


– Barne- og ungdomspsykiatri


– Rus- og avhengighetsmedisinGodkjent med 12 valgfrie kurspoeng i til videre- og etterutdanning

Godkjent med 12 timer for spesialistenes etterutdanning

Godkjent med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 
Godkjent med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz