ISPS Norge konferansen 2021 utsettes til 2022 – Erstattes med webinar 12. februar 2021

  • 11. oktober 2020

På grunn av den nåværende smittesituasjonen med hensyn på Covid-19, ser vi oss dessverre nødt til å utsette den planlagte ISPS Norge-konferansen fra 2021 til 2022. Vi håpet i det lengste at det ikke ble nødvendig å utsette, men vi har kommet frem til at det ikke er forsvarlig å planlegge gjennomføring slik smittesituasjonen er i dag. Heldigvis har de inviterte foreleserne stilt seg positive til å bidra i 2022, slik at vi fremdeles kan gjennomføre med planlagt program.

Når vi ikke kan møtes fysisk, planlegger vi nå et Webinar den 12/2-21 med fokus på psykose og Covid-19, med et interaktivt årsmøte i etterkant. Webinaret er gratis for ISPS Norge sine medlemmer og vil koste kr 500,- for ikke-medlemmer. Vi kommer med mer informasjon etter hvert som planleggingen går sin gang. Vi håper at mange av dere vil delta på dette, og at vi ser dere igjen på Hamar 10. – 11. februar 2022. Sett av datoen allerede nå!

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz