ISPS konferansen 11.-12. februar 2021 planlegges i disse dager

  • 21. august 2020

Tittel på konferansen er «SAMMENBRUDDET VI KALLER PSYKOSE – livet, livsutfordringer og veien tilbake; de avgjørende møtene mellom pasient og terapeut»

Flere nasjonale og internasjonale forelesere er tegnet allerede og vil bli presentert etter hvert. Styret planlegger for gjennomføring både på tradisjonell måte, men også ved bruk av ulike webløsninger. Dette vil vi komme tilbake til.

Vårt mål er å kunne tilby faglig påfyll også under pandemien.

Samarbeidspartnere: Stiftelsen Seprep, TIPS Sør-Øst kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose og NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelserFoto og maleri: Wenche Kindsbekken, Tittel: «Indre og ytre jeg»

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz