The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Endringer i psykisk helsevernloven

  • 21. juni 2017

Fra 2017 er det vedtatt endringer i Psykisk helsevernloven. Den største endringen er kanskje overgangen fra et kriteriebasert vurderingssystem, til et kompetansebasert system hvor det innføres et tredje tilleggskriterie knyttet til samtykkekompetanse.

Forskningsnettverket TvangsForsk hadde i mai sitt årlige forskergruppemøte i Asker for forskere som forsker på bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Et av temaene for samlingen var vurdering av samtykkekompetanse med bakgrunn i at det blir endringer i tilleggsvilkårene for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. Professor Aslak Syse hadde […]

Traumekonferansen i Kristiansand – presentasjoner og bloggreferat

  • 16. juni 2017

Konferansen om Traumer, dissosiasjon og psykose ble gjennomført på Kilden i Kristiansand 30. mai – 1. juni i år. Det er andre året konferansen som har som formål å samle fagfeltene innen traumer, dissosiasjon og psykose til utveksling av kunnskap og nettverksbygging, arrangeres. I år var det nærmere 500 personer som deltok og arrangørene har fått gode tilbakemeldinger på konferansens innhold og relevans. Fredrik Garmannslund har skrevet flere utfyllende blogginnlegg om de ulike innleggene og presentasjonene ligger nå ute på […]

Referat fra ISPS fagkonferansen

  • 27. april 2017

Anne Ek og Arnhild G. Ottesen fra SEPREP har skrevet referat fra ISPS fagkonferansen som stod i Dialog nr 1 2017.

Dette kan du lese ved å klikke her.

ISPS Konferansen er godkjent av følgende foreninger/forbund:

  • 23. januar 2017

 

Den norske legeforening, allmennmedisin og psykiatri med 10 timer.

Norsk Psykologforening, vedlikeholdsaktivitet med 19 timer.

Norsk Ergoterapeutforbund, spesialistspesifikt innen psykisk helse med 13 timer.

Norsk sykepleierforbund, klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 12 timer.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz