UNIKT TILBUD! – VI TILBYR DELTAKELSE PÅ DELER AV PROGRAMMET «UBEHAG og BEHAG i kultur, mening og psykose»

  • 29. januar 2019

Har du spesielt interesse for noen av temaene og forelesningene kan du melde deg på en eller flere plenumsforelesninger eller en parallellsesjon. Dette er en unik måte å få faglig påfyll på! Nettverksbygging er også en viktig måte å komme tettere på fagmiljøer som er relevante for din praksis. Deltakelse på festmiddagen torsdag kveld med tapas og husorkester fra Toneheim folkehøgskole kan du også melde deg på!

PRISER

– En plenumsforelesning kr. 250

– En parallellsesjon kr. 500

– Festmiddag kr. 500

– For øvrige priser se vedlagt program

ØNSKER DU Å BENYTTE DEG AV DETTE TILBUDET?
Send epost til post@ispsnorge.no og skriv om du vil delta på festmiddag, hvilken forelesning og eller parallellsesjon, samt navn og fakturaadresse. Du kan velge om du vil vippse beløpet til ISPS Norge sitt vipps nummer 76093 eller få tilsendt faktura.

PLENUMSFORELESNINGER DU KAN VELGE MELLOM

1. Sociokulturellt sammanhang som etnisk skillelinje i psykiatrisk diagnostik: En analys av kulturformulering DSM-5 v/ Anna Bredström

2. Kontekstualisering av mentale lidelser – bruk av kulturformuleringsintervjuet (CFI) v/ Lars Lien

3. Det gode liv – et blikk inn i forskjellige verdisett i familier og betydning av verdier for etablering av samarbeid v/ Judith van der Weele

4. Akkulturasjonsstress og traumer – EDMR og kulturforståelse – et eksempel fra terapi v/ Hildegun Sarita Selle

5. Identitet, sosial støtte og mening i et helsefremmende perspektiv v/ Eva Langeland

6. Mysteriet meg – Selvet, selvforstyrrelser og opplevelse av sammenheng v/ Ingrid H. Svendsen

7. SE HELE MEG v/ Benjamin Solvang og Olav Løkvik samt påfølgende brukerappell v / Benjamin Solvang

8. Psykisk uhelse i fengselspopulasjonen, – hvorfor angår det i liten grad samfunnet? v/ Randi Rosenqvist

PARALLELLSESJONER DU KAN VELGE MELLOM
Parallellsesjon 1 (BUP symposium)
Psykose på den andre siden av gjerdet – psykisk helse og enslige mindreårige flyktninger } Hans Andreas Knutsen

Parallellsesjon 2
Kulturnettverket – kultur som meningsbærende aktivitet } Line Merete Libak
Håndtere tabubelagte tema som psykose i familiearbeid } Judith van der Weele

Parallellsesjon 3
Det motsägelsefulla förhållandet mellan kultur och psykopatologi: exemplet DSM-5 } Anna Bredström

Parallellsesjon 4 – AVLYST

DET ER FORTSATT MULIG Å MELDE SEG PÅ HELE KONFERANSEN

Godkjenninger ved deltagelse på hele konferansen

Norsk ergoterapeutforbund- Godkjent med 15 timer spesialist­spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse

Norsk fysioterapeut forbund- Godkjent med 12 timer som kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet

Norsk sykepleierforbund- Godkjent som meritterende med totalt 15 timer

Norsk psykologforening- Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening:

– Allmennmedisin – 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

– Psykiatri – 12 timer for spesialistenes etterutdanning

– Barne- og ungdomspsykiatri – 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

– Rus- og avhengighetsmedisin – 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

 

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz