The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Tilbakemelding fra den 20. internasjonale ISPS konferansen i Liverpool 30/8 – 3/9 2017

  • 27. september 2017

Nok en gang har ISPS gjennomført en vellykket og faglig spennende konferanse som samlet ca. 600 deltakere fra 44 nasjoner. Norge var godt representert med ca. 40 deltakere og vi var fem fra styret i ISPS Norge som deltok.

Temaet for årets konferanse var «Making real change happen». Gjennom flere plenumsforedrag og parallellsesjoner ble det presentert hvordan man kan jobbe med forandring på flere nivå for å bedre helsetilbudet til mennesker med psykoseerfaringer. Det som ofte preger ISPS konferansene er at de […]

ISPS Liverpool 2017 – møte for norske delegater 31.08.17

  • 28. august 2017

Det nærmer seg ISPS konferansen i Liverpool og vi ser frem til det som ser ut til å bli en faglig spennende og aktuell konferanse. Det er satt av et eget møtetidspunkt for de norske delegatene torsdag 31/08 fra klokken 11.30-13.00 i Lecture Theatre A (CT hub).

Se program: http://programme.exordo.com/isps2017/

Vi vet det er en del fra Norge som skal på konferansen og håper å treffe så mange som mulig. Møtepunktet er ikke bare for ISPS medlemmer, […]

Endringer i psykisk helsevernloven

  • 21. juni 2017

Fra 2017 er det vedtatt endringer i Psykisk helsevernloven. Den største endringen er kanskje overgangen fra et kriteriebasert vurderingssystem, til et kompetansebasert system hvor det innføres et tredje tilleggskriterie knyttet til samtykkekompetanse.

Forskningsnettverket TvangsForsk hadde i mai sitt årlige forskergruppemøte i Asker for forskere som forsker på bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Et av temaene for samlingen var vurdering av samtykkekompetanse med bakgrunn i at det blir endringer i tilleggsvilkårene for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. Professor Aslak Syse hadde […]

Traumekonferansen i Kristiansand – presentasjoner og bloggreferat

  • 16. juni 2017

Konferansen om Traumer, dissosiasjon og psykose ble gjennomført på Kilden i Kristiansand 30. mai – 1. juni i år. Det er andre året konferansen som har som formål å samle fagfeltene innen traumer, dissosiasjon og psykose til utveksling av kunnskap og nettverksbygging, arrangeres. I år var det nærmere 500 personer som deltok og arrangørene har fått gode tilbakemeldinger på konferansens innhold og relevans. Fredrik Garmannslund har skrevet flere utfyllende blogginnlegg om de ulike innleggene og presentasjonene ligger nå ute på […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz