Nå starter vi med presentasjon av foredragsholderne til konferansen i 2020!

  • 2. oktober 2019

Og første mann ut er Lars Ravn Øhlckers

Lars Ravn Øhlckers er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og jobber som psykologfaglig rådgiver i Klinikk for Barn, Unge og Rusavhengige (PHBURA) i Helse Stavanger. Øhlckers er også leder for fagutvalget for barne- og ungdomspsykologi i NPF. I desember 2019 kommer boken «Ungdom og psykisk helse» ut på Fagbokforlaget, der Øhlckers er medredaktør. 

Under ISPS konferansen i 2020 holder Øhlckers foredraget «Livets travleste veikryss. Ungdomstiden er en livsfase preget av biopsykososial endring. Denne livsfasen er den aller beste tiden i livet, og den er helt grusom. Det er en tid for vitalitet, kreativitet og sosialisering, men også en tid for sammenbrudd, stress og skam. Hvilke historier kan vi som arbeider med psykisk helse fortelle om ungdommen nå til dags?

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz