Presentasjon av Lise Baklund

  • 11. oktober 2019

Lise Baklund er filosof og familieterapeut ved BUPA, Vestre Viken HF

Tittel på hennes foredrag er selvopplevelse og selvforstyrrelse hos ungdom.

Identifisering av selvforstyrrelser hos ungdom er et verdifullt supplement i utredningen av unge med en psykoselidelse eller som er i risiko for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. Forskning på voksne med selvforstyrrelser antyder at selvforstyrrelser utgjør en stabil og grunnleggende forstyrrelse av subjektiviteten (trait) snarere enn en flyktig og midlertid forstyrret tilstand (state). Identitetskriser, følelseskaos og endret atferd er imidlertid en del av den naturlige utviklingen i ungdomsårene og utfordrer oss i det kliniske arbeidet. Spesifikke kjennetegn, erfaringer fra arbeid med ungdom med selvforstyrrelser presenteres og utfordringer for behandling tematiseres.  

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz