The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Nytt nummer av Psychosis

  • 12. januar 2016

Les siste nummer av Psychosis hvor Arnhild Lauveng  har publisert en artikkel. Det er den første av tre artikler i et større doktorgradsprosjekt.  Studien utforsker hvordan forskjeller i kontekst og diskurs kan påvirke utviklingsmuligheter til pasienter diagnostisert med alvorlig og langvarig psykiske vansker.

Deltakerne i denne delstudien består av 14 pasienter som mottar psykiatrisk behandling ved DPS i Norge, og 15 elever på skoler for voksne med psykiske lidelser i Danmark. Alle deltakerne har blitt diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser (hovedsakelig psykose/schizofreni og […]

ISPS FAGKONFERANSE 2016

  • 16. november 2015

Velkommen til ISPS fagkonferanse 2016

Årets tema er «Bredspektret psykosebehandling – flere veier til utvikling»

ISPS program 2016

 

 

Påmeldingsskjema

Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag

Parallellsesjon 1 eller 2 (obligatorisk)

Deltakelse festmiddag (obligatorisk)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Stilling (obligatorisk)

Arbeidssted (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Er du medlem?
JaNei

Fakturaadresse (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Kostnadssted (obligatorisk)

Særskilt matbehov

Kommentar

ISPS konferansen 2016

  • 28. august 2015

ISPS konferansen 2016 arrangeres på Hamar 28.-29. januar 2016. Fokuset for konferansen er Bredspektret psykosebehandling – flere veier til utvikling. Til konferansen kommer bl.a. Larry Davidson, Alexander Medin, Hans Petter Solli, Carina Håkonsson m.fl. Sett av datoene!

Preinvit ISPS fagkonferanse 2016

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz