Psykose og schizofreni, Fra hjernesykdom til stresslidelse – foredrag Webinar 12.2.2021

  • 24. februar 2021

Jan Olav Johannessen, M.D., Ph.D, professor i psykiatri

Jan Olav har tidligere vært president i ISPS int., leder i Norsk psykiatrisk forening og arbeidet som sjeflege/ forskningssjef ved Universitetetssjukehuset i Stavanger. Han har vært initiativtaker for TIPS-prosjektet, har skrevet flere bøker om psykiatri og ledet arbeidet med den nasjonale faglig retningslinje for psykose og pakkeforløp for psykose. Utdannet innen psykoanalytisk orientert psykoterapi, og veileder i psykoterapi ved SEPREP. I dag er han styremedlem både i SEPREP og ISPS Norge. Arbeider i […]

Presentasjon av Kristin Romm

  • 10. februar 2021

Kristin Romm, spesialist i psykiatri/ 1. amanuensisKristin er spesialist i psykiatri/ PhD, og leder kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst. Hun har etablert flere prosjekter innen forskning og fagutvikling.Kristin er opptatt av hvordan vi kan utnytte ny teknologi og innovasjon i forbedringen av tilbudet til pasienter i vår målgruppe, og leder følgeforskning og implementering av REACT-NOR, et verktøy for avstandsoppfølging av pårørende.

Påmelding og program

Presentasjon av Erlend Mork

  • 5. februar 2021

Erlend Mork, Psykologspesialist/PhDErlend er spesialist i klinisk voksenpsykologi med særlig erfaring fra akuttavdeling og poliklinikk. Doktorgraden hans fokuserte på suicidal og selvskadende atferd hos personer med schizofreni. Erlend har bred erfaring i klinisk suicidologi og dialektisk atferdsterapi for ungdom og voksne. I 2020 har han arbeidet med spørreundersøkelsen «Ta vare 2020» som undersøker pårørendes situasjon og hvordan helsetjenestene kan ta vare på pårørende under en pandemi. Ansatt ved TIPS Sør-Øst.

Program og påmelding

Presentasjon av Jan Olav Johannessen

  • 1. februar 2021

Jan Olav Johannessen, professor i psykiatri

Jan Olav har tidligere vært president i ISPS int., leder i Norsk psykiatrisk forening og arbeidet som sjeflege/ forskningssjef ved Universitetetssjukehuset i Stavanger. Han har vært initiativtaker for TIPS-prosjektet, har skrevet flere bøker om psykiatri og ledet arbeidet med den nasjonale faglig retningslinje for psykose og pakkeforløp for psykose. Utdannet innen psykoanalytisk orientert psykoterapi, og veileder i psykoterapi ved SEPREP. I dag er han styremedlem både i SEPREP og ISPS Norge. Arbeider i dag som […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz