The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Bekymring for manglende behandling og omsorgstilbud

  • 10. februar 2015

ISPS Norge har skrevet brev til helseminister Bent Høie om vår bekymring rundt nedleggelse av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og manglende oppbygging i kommunene. I sitt svar skriver helse – og omsorgsdepartementet; «Departementet er kjent med utfordringen, slik det beskrives i brevet fra ISPS. Regeringen har som kjent gjenninnført den såkalte «Gyldne regel»om at psykisk helse og TSB skal ha sterkere vekst enn somatisk sektor. Dette er markert i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Departementet vil følge utviklingen i […]

Valg nytt styre ISPS internasjonal 2015-2018

  • 10. februar 2015

Jan Olav Johannesen som sitter i styret til ISPS Norge, ble gjenvalgt til det internasjonale styret. Flott at vi har fått med en nordisk stemme i det internasjonale nettverket.

ISPS konferansen 2015

  • 3. februar 2015

Den 11. ISPS konferansen på Hamar ble gjennomført 22.-23. januar 2015. Det ble et vel gjennomført arrangement med ca 180 deltakere fra hele Norge. Konferansen hang faglig gått sammen med en rød tråd som fulgte de ulike innleggene gjennom dagen. Temaet for årets konferanse var nøkkelbegrepene innen god psykosebehandling: tid – trygghet -mening – kontinuitet.

Første dag innledet Jan Olav Johansen ved å presentere utdrag fra psykoseveilederen, som har som et sentralt fokus at personer med psykoselidelser […]

Om psykoser, puslespill og størrelser som ikke passer alle.

  • 1. januar 2015

-Av Marit Selsnes

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og en tid preget av oppsummering og å gjøre opp status. Man ser tilbake på året som har gått passert, hva har det vært preget av, hva har vi lært? At psykoselidelser som fagfelt er et område i stadig utvikling, er det vel lite tvil om. Personlig opplever jeg at direkte møter med pasienter, deltakelsen på konferanser og diverse forskningsartikler har lagt til flere biter i puslespillet som utgjør […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz