The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Ny fagbok «Mening og mestring ved psykoselidelser»

 • 15. februar 2016

ISPS Norge gratulerer Stiftelsen SEPREP, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser, med sitt 25 års jubileum og SEPREP-leder Gunnar Brox Haugen og Frank Oterholt med utgivelse av fagboken «Mening og mestring ved psykoselidelser».

Hensikten med boka er å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste opplever og lever med dette. Forfatterne ønsker å rette blikket framover. Hvor står vi i det psykiske helselandskapet i dag, og hvilke fenomener og forståelser kan gi ny innsikt til psykoselidelser som er verdt […]

ISPS konferansen 2016

 • 2. februar 2016

Årets konferanse er i havn. Konferansen i år har hatt fokus på supplerende behandlingstiltak til mennesker med psykoselidelser.  Våre myndigheter har besluttet at alle helseregioner i Norge skal ha medikamentfrie behandlingstilbud innen 1.juni 2016. Nye nasjonale retningslinjer for psykosebehandling preges av bredspektret og individuell tilrettelegging. Natur og dyr, jobb og fritidsaktiviteter, avslapningsteknikker og uttrykksformer er tilbud som etterspørres i det tradisjonelle behandlingstilbudet. Årets konferanse har satt dette på dagsorden. 

 

Nytt nummer av Psychosis

 • 12. januar 2016

Les siste nummer av Psychosis hvor Arnhild Lauveng  har publisert en artikkel. Det er den første av tre artikler i et større doktorgradsprosjekt.  Studien utforsker hvordan forskjeller i kontekst og diskurs kan påvirke utviklingsmuligheter til pasienter diagnostisert med alvorlig og langvarig psykiske vansker.

Deltakerne i denne delstudien består av 14 pasienter som mottar psykiatrisk behandling ved DPS i Norge, og 15 elever på skoler for voksne med psykiske lidelser i Danmark. Alle deltakerne har blitt diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser (hovedsakelig psykose/schizofreni og […]

ISPS FAGKONFERANSE 2016

 • 16. november 2015

Velkommen til ISPS fagkonferanse 2016

Årets tema er «Bredspektret psykosebehandling – flere veier til utvikling»

ISPS program 2016

 

 

  Påmeldingsskjema

  Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag

  Parallellsesjon 1 eller 2 (obligatorisk)

  Deltakelse festmiddag (obligatorisk)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Stilling (obligatorisk)

  Arbeidssted (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Er du medlem?

  JaNei

  Fakturaadresse (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Kostnadssted (obligatorisk)

  Særskilt matbehov

  Kommentar

  Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz