ISPS konferansen 2016

  • 2. februar 2016
Årets konferanse er i havn. Konferansen i år har hatt fokus på supplerende behandlingstiltak til mennesker med psykoselidelser.  Våre myndigheter har besluttet at alle helseregioner i Norge skal ha medikamentfrie behandlingstilbud innen 1.juni 2016. Nye nasjonale retningslinjer for psykosebehandling preges av bredspektret og individuell tilrettelegging. Natur og dyr, jobb og fritidsaktiviteter, avslapningsteknikker og uttrykksformer er tilbud som etterspørres i det tradisjonelle behandlingstilbudet. Årets konferanse har satt dette på dagsorden. 

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz