Ny fagbok “Mening og mestring ved psykoselidelser”

  • 15. februar 2016

ISPS Norge gratulerer Stiftelsen SEPREP, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser, med sitt 25 års jubileum og SEPREP-leder Gunnar Brox Haugen og Frank Oterholt med utgivelse av fagboken “Mening og mestring ved psykoselidelser”.

Hensikten med boka er å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste opplever og lever med dette. Forfatterne ønsker å rette blikket framover. Hvor står vi i det psykiske helselandskapet i dag, og hvilke fenomener og forståelser kan gi ny innsikt til psykoselidelser som er verdt å ta med videre? Fagboken består av frittstående artikler som alle peker på sentrale elementer i forståelsen av psykoselidelsenes ulike uttrykksformer gjennom flerfaglig tilnærming til fagfeltet, og erfaringskunnskap.

Boka lanseres på seminar i Oslo den 18. februar 2016.

Mer om boken “Mening og mestring ved psykoselidelser”

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz