The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

ISPS internasjonale konferanse 2015

  • 24. april 2015

Den internasjonale konferansen ble i år arrangert i New York 18.-13 mars 2015. Det var over 700 deltakere fra hele verden som deltok i et tettpakket program. ISPS Norge var representert på konferansen ved lederen for den norske ISPS konferansen Hilde Kristin Aam. Les hennes innlegg under månedens refleksjon.

 

Bekymring for manglende behandling og omsorgstilbud

  • 10. februar 2015

ISPS Norge har skrevet brev til helseminister Bent Høie om vår bekymring rundt nedleggelse av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og manglende oppbygging i kommunene. I sitt svar skriver helse – og omsorgsdepartementet; «Departementet er kjent med utfordringen, slik det beskrives i brevet fra ISPS. Regeringen har som kjent gjenninnført den såkalte «Gyldne regel»om at psykisk helse og TSB skal ha sterkere vekst enn somatisk sektor. Dette er markert i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Departementet vil følge utviklingen i […]

Valg nytt styre ISPS internasjonal 2015-2018

  • 10. februar 2015

Jan Olav Johannesen som sitter i styret til ISPS Norge, ble gjenvalgt til det internasjonale styret. Flott at vi har fått med en nordisk stemme i det internasjonale nettverket.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz