Forskningspris til Jan Olav Johannessen

  • 17. juni 2015

Jan Olav Johannesen fikk 12.juni tildelt forskningspris fra Helse Stavanger. Prisvinneren fikk tildelt prisen fordi han har gjort en stor innsats i over 25 år for å fremme forskning med fokus på tidlig intervensjon ved psykose. Juryen skriver i sin vurdering av vinneren: Johannessen har vært initiativtaker til et nytt konsept innen psykiatrien som har medført at psykoser kan behandles på en bedre måte ved å oppdage tilstanden i en tidlig fase. Gjennom målrettet forskning har denne tilnærmingen vunnet stor internasjonal anerkjennelse og blitt definert som «best practice», både nasjonalt og internasjonalt. Jan Olav Johannessen er professor, og jobber som forskningssjef ved Psykiatrisk divisjon. Han er også medlem i ISPS styret både i Norge og internasjonalt. Vi gratulerer!

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz