The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Forskningspris til Jan Olav Johannessen

  • 17. juni 2015

Jan Olav Johannesen fikk 12.juni tildelt forskningspris fra Helse Stavanger. Prisvinneren fikk tildelt prisen fordi han har gjort en stor innsats i over 25 år for å fremme forskning med fokus på tidlig intervensjon ved psykose. Juryen skriver i sin vurdering av vinneren: Johannessen har vært initiativtaker til et nytt konsept innen psykiatrien som har medført at psykoser kan behandles på en bedre måte ved å oppdage tilstanden i en tidlig fase. Gjennom målrettet forskning har denne […]

ISPS internasjonale konferanse 2015

  • 24. april 2015

Den internasjonale konferansen ble i år arrangert i New York 18.-13 mars 2015. Det var over 700 deltakere fra hele verden som deltok i et tettpakket program. ISPS Norge var representert på konferansen ved lederen for den norske ISPS konferansen Hilde Kristin Aam. Les hennes innlegg under månedens refleksjon.

 

Bekymring for manglende behandling og omsorgstilbud

  • 10. februar 2015

ISPS Norge har skrevet brev til helseminister Bent Høie om vår bekymring rundt nedleggelse av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og manglende oppbygging i kommunene. I sitt svar skriver helse – og omsorgsdepartementet; «Departementet er kjent med utfordringen, slik det beskrives i brevet fra ISPS. Regeringen har som kjent gjenninnført den såkalte «Gyldne regel»om at psykisk helse og TSB skal ha sterkere vekst enn somatisk sektor. Dette er markert i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Departementet vil følge utviklingen i […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz