Tilbakemelding fra den 20. internasjonale ISPS konferansen i Liverpool 30/8 – 3/9 2017

  • 27. september 2017

Nok en gang har ISPS gjennomført en vellykket og faglig spennende konferanse som samlet ca. 600 deltakere fra 44 nasjoner. Norge var godt representert med ca. 40 deltakere og vi var fem fra styret i ISPS Norge som deltok.

Temaet for årets konferanse var «Making real change happen». Gjennom flere plenumsforedrag og parallellsesjoner ble det presentert hvordan man kan jobbe med forandring på flere nivå for å bedre helsetilbudet til mennesker med psykoseerfaringer. Det som ofte preger ISPS konferansene er at de viser et mangfold av ulike tilnærminger til psykosebehandling og har en inkluderende og positiv holdning. Bruker- og pårørendeperspektivet kom godt frem, og både åpnings- og avslutningsforedraget ble holdt av brukere som også jobber på flere områder innen psykisk helsefeltet.

Den 21. internasjonale ISPS konferansen holdes i Rotterdam i slutten av august 2019 og har fått tittelen «Stranger in the city – on the circular relationship between alienation and psychosis and the healing power of the human reconnection».

Ses vi der?

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Brøvig Almås

Leder ISPS Norge

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz