Category - Aktuelt

Valg nytt styre ISPS internasjonal 2015-2018

  • 10. februar 2015

Jan Olav Johannesen som sitter i styret til ISPS Norge, ble gjenvalgt til det internasjonale styret. Flott at vi har fått med en nordisk stemme i det internasjonale nettverket.

ISPS konferansen 2015

  • 3. februar 2015

Den 11. ISPS konferansen på Hamar ble gjennomført 22.-23. januar 2015. Det ble et vel gjennomført arrangement med ca 180 deltakere fra hele Norge. Konferansen hang faglig gått sammen med en rød tråd som fulgte de ulike innleggene gjennom dagen. Temaet for årets konferanse var nøkkelbegrepene innen god psykosebehandling: tid – trygghet -mening – kontinuitet.

Første dag innledet Jan Olav Johansen ved å presentere utdrag fra psykoseveilederen, som har som et sentralt fokus at personer med psykoselidelser […]

Om psykoser, puslespill og størrelser som ikke passer alle.

  • 1. januar 2015

-Av Marit Selsnes

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og en tid preget av oppsummering og å gjøre opp status. Man ser tilbake på året som har gått passert, hva har det vært preget av, hva har vi lært? At psykoselidelser som fagfelt er et område i stadig utvikling, er det vel lite tvil om. Personlig opplever jeg at direkte møter med pasienter, deltakelsen på konferanser og diverse forskningsartikler har lagt til flere biter i puslespillet som utgjør […]

Ny nettside

  • 14. oktober 2014

 

I anledning vårt 10 – års jubileum har vi investert i vår nye hjemmeside som vi ønsker å få vitalisert mer for dere som medlemmer. Målet er bl.a. at hjemmesiden skal kunne holde oss bedre orient og oppdatert både faglig og fagpolitisk. Gjøre oss mer aktive som medspillere i debatt, med innlegg og kronikker m.m. Det fordrer at dere som medlemmer bruker siden aktivt og bidrar med ideer, stoff og faglige – og fagpolitiske ytringer på hjemmesiden.

Samtidig med dette ønsker […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz