Bekymring for manglende behandling og omsorgstilbud

  • 10. februar 2015

ISPS Norge har skrevet brev til helseminister Bent Høie om vår bekymring rundt nedleggelse av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og manglende oppbygging i kommunene. I sitt svar skriver helse – og omsorgsdepartementet; «Departementet er kjent med utfordringen, slik det beskrives i brevet fra ISPS. Regeringen har som kjent gjenninnført den såkalte «Gyldne regel»om at psykisk helse og TSB skal ha sterkere vekst enn somatisk sektor. Dette er markert i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Departementet vil følge utviklingen i de regionale helseforetakene gjennom måling av aktivitet, ventetider, årsverk og regnskapstall. Satsingen i kommunene, er helt sentral for å nå de helseplitiske målene. En mer helhetlig gjennomgang av de kommunale helsetjenestene vil komme i den varslede primærhelsetjenestemeldingen til Stortinget som kommer i løpet av 2015.»

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz