Inntrykk fra årets konferanse

  • 1. april 2020

ved Henning Nedberg og Cecilie Brøvig Almås

Fra åpningen første dag

ISPS Norge sin årlige fagkonferanse på Hamar 6. – 7. februar 2020 ble på alle måter en suksess. Totalt 180 fagfolk fra fjern og nær møttes i byen ved Mjøsa. Byen presenterte seg ikke i sin vanlige vinterskrud med snø, kulde og dis fra landets største innsjø, men det la på ingen måte demper på opplevelsen for deltakerne. Årets konferanse var den 16. i rekken fra oppstarten i 2005.

Formålet med de årlige konferansene er å stimulere til utbredelse og videreutvikling av behandlingstilnærminger som tar sitt utgangspunkt i at relasjonen er viktig i forhold til å forstå og hjelpe mennesker med psykiske problemer. Ønsket er også å inspirere, motivere og øke samholdet blant fagfolka.

Konferansens tema og røde tråd i år var «Back to the future – psykoseterapi anno 2020». All ny kunnskap bygger og videreutvikles fra den gamle, vi står alltid på noen andres skuldre og ser gjennom deres øyne. Vi hadde knallsterke foredragsholdere fra Norge, England og Australia som delte kunnskap og erfaringer om alt fra VR-teknologi til dialogterapi.

Konferansen åpnet med å vie oppmerksomhet mot barn og ungdom. Psykiske lidelser er de unges lidelse og som utvikles mens man er i «livets mest trafikkerte veikryss», som Lars Ravn Øhlckers poengterte, ettersom så mange biopsykososiale begivenheter opptrer samtidig i denne perioden. Videre ble det fokusert på selvforstyrrelser hos ungdom ved Lise Baklund,hvordan ungdom opplever at de ikke sentrum for egne tanker, følelser og opplevelser, at det er blitt en avstand mellom selvet og bevisstheten.

Vi fikk gleden av å høre overlege og psykiater Svein Haugsgjerd, en av initiativtakerne til ISPS Norge, holde et svært spennende og engasjerende foredrag om psykoterapiens plass og utvikling i Norge i dag for pasienter med psykoseproblematikk. Dette ble etterfulgt av en dialog med Leif Jonny Mandelid.

Annbjørg Haram holdt et innlegg om det hun kaller dialogterapi ved psykose og hennes forskning på denne terapiformen som gir lovende resultater.

Som alltid ble dagen avsluttet med parallellsesjoner. Nytt av året var at TIPS Sør-Øst, NORMENT og SEPREP hadde ansvar for en parallellsesjon hver.

Dag to ble innledet av Elisabeth Arntzen fra Helse Sør-Øst som ga oss innsikt i hvordan de bruker medisinsk og VR-basert simulering for å styrke kompetanse og læringsprosesser i BUP.

Det utvikles nye tilbud for ungdom rundt om i landet og Rune Helland fra Mental Helse fortalte om Ung Arena, Headspace (Oslo), en samarbeidsarena med lokale ressurser, offentlig og frivillige instanser. Dette er et sted hvor unge med livs- og hverdagsutfordringer henvender seg.

For å fremheve hva som skjer på forskningsfeltet mht. nye behandlingsmetoder for psykoseproblemer, hentet vi inn Rachel Brand fra Australia til å forelese om traumefokuserte psykologiske intervensjoner ved psykose og Matteo Cella fra Kings College i London til å forelese om kognitiv trening ved psykose.

Bjørn Stensrud, Jan-Erik Nilsen og Wenche Kindsbekken snakket om aktivitet eller behandling – perspektiver på miljøterapi ved psykose. Wenche Kindsbekken er brukerrepresentant og styremedlem i ISPS Norge. Hennes erfaringer med langvarige sykehusinnleggelser underlagt tvungent psykisk helsevern, tvangsmedisinering og flere år på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, gjorde dette til en livshistorie verdt å lytte til. Tvang og behandling av personer med psykoseutfordringer er Kindsbekken sine viktigste fanesaker, og med sin journalistiske bakgrunn evner hun å skape debatt. I evalueringen av konferansen fikk hun full score!

Arnhild Lauvengs avslutningsforedrag om retten til autonomi og retten til helse – den vanskelige balansegangen i tvangsbegrensing, satte et verdig punktum for årets konferanse ved å peke på fremtidige utfordringer og forhåpentligvis forbedringer.

I et mylder av andre av konferansetilbud ønsker vi å skille oss ut fra andre konferanser ved å rette søkelyset på det siste innen psykologiske behandlingstilnærminger, faglige trender og strategier for psykosetilstander, samt tjenestedesign og arbeidsprosesser som understøtter det faglige arbeidet. Vi ønsker å utvikle en møteplass for nysgjerrige og kontaktsøkende folk på en kreativ og annerledes måte, slik at deltakerne kan dra hjem med nye venner og kontakter i fagmiljøet.

Neste år blir det et nytt tema, slik at du som deltaker kan få en ny og spennende opplevelse neste gang du kommer. Tilbakemeldingene vi har fått på årets konferanse viser nemlig at dere liker forandring!

Henviser for øvrig til Christine Rosenqvist sitt skråblikk på årets konferanse i siste nr. av Dialog, 1/2020.

Flere av presentasjonene kan lastes ned fra ISPS sin hjemmeside her.

Wenche Kindsbekkens utstilling

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz