Presentasjon av Hildegun Sarita Selle

  • 5. desember 2018

Hildegun Sarita Selle, psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, samt ansatt i prosjektstilling i Kristiansand kommune med fokus på psykisk helse hos flyktninger og innvandrere. Er medstifter av Stiftelsen Flexid, som jobber med kompetanse på migrasjon og krysskulturell oppvekst. Hun har vært med å utvikle kurskonseptet Flexid, et verktøy for å arbeide med akkulturasjonsstress, identitet og tilhørighet hos barn, ungdom og voksne. Hun har 20 års erfaring innen traume- og migrasjonsfeltet, både med klinisk arbeid og som kursholder.

 Tittel på hennes foredrag: Akkulturasjonsstress og traumer – EMDR og kulturforståelse – et eksempel fra terapi

Hvilken betydning har kulturforståelse for behandling og møte med flyktninger og innvandrere? Foredraget hennes vil konkretisere hva et migrasjonsperspektiv er, og hvordan akkulturasjonsstress og psykisk helse henger sammen. Dette har betydning for hvordan vi møter og forstår flyktningers psykiske symptomer.

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz