Presentasjon av Eva Langeland

  • 7. desember 2018

Da er vi over på dag 2 i programmet, og presenterer her Eva Langeland:

Hun er professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun jobber med helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse og langvarige helseutfordringer.

Langeland er også professor II ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her er hun blant annet emneansvarlig for et delemne på masternivå om salutogenese og helsefremmende prosesser.

Langeland er kjent internasjonalt og har bidratt til standardverket om salutogenese, Handbook of Salutogenesis, hvor hun er forfatter/medforfatter av tre artikler: The Application of Salutegenesis in Mental Healthcare Settings, The Salutogenic Model of Health – developments from 1979 to 1994 og The Application of Salutogenesis in the Training of Health Professionals. 

Tittel på hennes forelesning: Identitet– sosial støtte og mening i et helsefremmende perspektiv

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz