Presentasjon av Kristin Lie Romm (parallellsesjon 4)

  • 30. november 2018

Kristin er leder for Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, TIPS Sør-Øst, og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

De senere årene har hun vært opptatt av tjenesteinnovasjon og hvordan vi kan bruke teknologi til å styrke behandlingen og samarbeidet mellom behandler og pasient.

Tittel på hennes parallellsesjon: MinPilot – et digitalt samhandlingsverktøy for bedre skreddersøm

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz