Presentasjon av Tove Skjelbakken, parallellsesjon 4

  • 27. november 2018

Ved bruk av samvalgsverktøy kan pasienter delta i informerte beslutninger, for eksempel om hvilket behandlingsalternativ de mener er best for seg selv. Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå hos pasienten, og de føler seg bedre informert. Trolig bidrar samvalgsverktøy til at flere deltar i beslutninger om behandlingsvalg og til en riktigere risikoforståelse av valg som tas. Tove Skjelbakken er prosjektleder i Mine behandlingsvalg ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Prosjektet publiserte den første betaversjonen av samvalgsverktøy på internett i 2013. I dag publiserer Mine behandlingsvalg samvalgsverktøy for ulike diagnoser på www.helsenorge.no, blant annet samvalgsverktøy for psykose som Skjelbakken har vært med på å utvikle.

Skjelbakken har doktorgrad i epidemiologi og er spesialist i indremedisin og blodsykdommer.

Tittel på hennes parallellsesjon: Samvalgsverktøy for psykose – pasienten med på lag!

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz