Presentasjon av Line Merete Libak, parallellsesjon 2

  • 23. november 2018

Line Merete Libak er ergoterapispesialist i psykisk helse og arbeider som kulturrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Sanderud, enhet kultur og helsefremmende arbeid. Her arbeider hun med å tilrettelegge for bruk av kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv som virkemiddel i behandling og som helsefremmende og meningsfull hverdagsaktivitet. Videre er hun med og koordinerer et nettverk mellom Sykehuset, DPS, omkringliggende kommuner og et brukerstyrt senter; Kulturnettverket Innlandet.  Målet er økt samhandling på tvers med tanke på tilbud til pasienter/brukere, samt erfaringsutveksling og kompetanseheving blant ansatte. www.kulturnettverk.no.

Tittelen på hennes parallellsesjon er Kulturnettverket- kultur som meningsbærende aktivitet.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz