Presentasjon av Hans Andreas Knutsen, parallellsesjon 1

  • 20. november 2018

Hans Andreas Knutsen er psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi med erfaring fra psykose­poliklinikken ved Tiller DPS, familievernkontoret i Asker og Bærum, Vikhovlia akutt senter og Omsorgsenheten i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Han har nå arbeidet med enslige mindreårige flyktninger de siste seks årene og vært med å utvikle tiltak, veiledet ansatte og fulgt opp de enslige mindreårige flyktningene. Han har blant annet utviklet KLEM (Kartlegging enslig mindreårig) som er et miljøterapeutisk kartleggingsverktøy nå implementert i 11 kommuner. Ut over dette brenner han for folkehelseopplysning som man kan se i konseptet «Når ulven kommer» hvor han og en kollega har show på litteraturhuset i Trondheim, og hvor psykisk helse er tema.

Tittel på Hans Andreas sin parallellsesjon (1) er Psykose på den andre siden av gjerdet – psykisk helse og enslige mindreårige flyktninger.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz