Presentasjon av Judith van der Weele

  • 16. november 2018

Judith van der Weele er psykologspesialist med spesialfelt vold, traumer og kultur. Hun har fokusert på arbeidet med utredning i minoritetsfamilier de siste 10 årene og arbeider til daglig som sakkyndig. I tillegg har hun et fokus på utvikling av kulturkompetanse innen psykisk helsevern og barneverntjenesten. Hun fronter utviklingen med bruk av kulturtolk, kulturelle formuleringer samt interkulturell kommunikasjon. I foredraget vil hun beskrive praktiske grep man kan ta når det gjelder håndtering av psykisk helse og tabuiserte tema i dialog med minoritetsfamilier.

Tittel på foredraget er «Det gode liv – et blikk inn i forskjellig verdisett i familier og betydning av verdier for etablering av samarbeid». I parallellsesjonen er tittelen «Håndtere tabubelagte tema som psykose i familiearbeid».

Du kan lese mer om henne på www.vanderweele.no

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz