Innkalling til årsmøte i ISPS Norge

  • 15. november 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ISPS NORGE

31. JANUAR 2019 kl. 16:40

 

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post. Innkallingen er også annonsert på ISPS Norge sin facebook-side.

 

DAGSORDEN

Åpning ved styreleder

1 Konstituering av årsmøtet
Navnefortegnelse over fremmøte medlemmer
Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
Valg av to protokollunderskrivere

2 Årsberetning for årsmøteperioden

3 Regnskap 2018

4 Budsjett 2019

5 Valg av styremedlemmer

6 Evaluering av årets konferanse og innspill til neste konferanse

7 Eventuelt

 

Velkommen!

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz