Vi presenterer vår andre foreleser: Lars Lien

  • 13. november 2018

Lars Lien er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han er også professor II ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet.

Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Han avla sin doktorgrad i 2003 med en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom.

Lien deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi.

Han har ledet prosjektet med å oversette og tilpasse kulturformuleringsintervjuet (CFI) til norsk.

Tittelen på hans foredrag er Kontekstualisering av mentale lidelser – bruk av kulturformuleringsintervjuet.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz