Presentasjon av forelesere

  • 9. november 2018

Vi vil i den kommende tiden presentere foreleserne som vil ha innlegg under neste års ISPS-konferanse 31. januar – 1. februar:

UBEHAG OG BEHAG i kultur, mening og psykose 

Vår første presentasjon er av Anna Bredström:

Anna Bredström är för närvarande anställd som biträdande universitetslektor vid REMESO. Hon disputerade i Etnicitet i april 2008 på avhandlingen Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy (Linköpings universitet). Från oktober 2009 till januari 2010 var Anna gästforskare vid the Centre of Gender Excellence (GEXcel).

Anna Bredströms forskning kretsar kring hur etnicitet och migration formar hälsa, vård och biomedicinsk kunskapsproduktion. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på sexuell hälsa, psykisk ohälsa, tolkningspraktiker inom primärvården, samt humangenetisk forskning. Teoretiskt är Anna inspirerad av kritiska rasstudier, feministisk intersektionalitetsteori samt Science and Technology Studies.

Anna undervisar i feministisk teori och etnicitetsteori, samt om intersektionalitet, sexualitet, sexuell hälsa och hiv/aids-relaterade frågor. Hon är verksam som lärare främst på fil kand programmet Samhälls- och kulturanalys, på det internationella masterprogrammet, Ethnic and Migration Studies samt vid REMESO Graduate School, för MA- och PhD-studenter.

På konferansen vil Bredström snakke om sosiokulturell sammenheng som etnisk skillelinje i psykiatrisk diagnostikk; en analyse av kulturformuleringen i DSM-5.
I parallellsesjonen er tittelen «Det motsägelsefulla förhållandet mellan kultur och psykopatologi: exemplet DSM-5».

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz