Presentasjon av Benjamin Solvang

  • 19. desember 2018

Benjamin Solvang har vært konsulent under produksjonen av SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe (www.sehelemeg.no). Dette er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere. Læringsprogrammet bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017.

Tidligere hadde Benjamin diagnosen schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egeninnsats har han ikke diagnosen lenger.

Benjamin er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) og er en erfaren foredragsholder. Han forteller om egen barndom, identitetsproblematikk, psykoseopplevelser og behandlingen som hjalp han.

Tittel på foredraget, som holdes sammen med Olav Løkvik: SE HELE MEG

Benjamin vil også holde en brukerappell før Randi Rosenqvist holder avslutningsforedraget.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz