Konferansen er godkjent hos følgende forbund/foreninger

  • 20. desember 2018

GODKJENNINGER  FOR ISPS NORGE KONFERANSEN  2019

 

Forbund: Type godkjenning:
Norsk ergoterapeutforbund Godkjent med 15 timer spesialist­spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse
Norsk fysioterapeut forbund Godkjent med 12 timer som kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet
Norsk sykepleierforbund Godkjent som meritterende med totalt 15 timer
Norsk psykologforening Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet
Den norske legeforening

–   Allmennmedisin

–   Psykiatri

–   Barne- og ungdomspsykiatri

–   Rus- og avhengighetsmedisin

 

12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

12 timer for spesialistenes etterutdanning

12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz