Presentasjon av Tor Gunnar Værnes

  • 3. januar 2018

Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi. I sin kliniske praksis har han særlig jobbet med utredning og behandling av unge voksne med psykoselidelser. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst, Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Ved TIPS Sør-Øst har han hatt ansvar for opplæring i utredningsverktøy som PANSS og SIPS, i tillegg til å være involvert i fagutvikling og kunnskapsformidling vedrørende tema som psykoserisikotilstander, tidlig intervensjon, forholdet mellom traumer, stress og psykose, og fenomenologiske perspektiver på psykoseutvikling. Han er også medlem av fagkomiteen som planlegger Traume, psykose og dissosiasjonskonferansen i Kristiansand, 22-24. mai 2019.

Tor Gunnar Værnes holder på med et doktorgradsarbeid vedrørende psykoserisikotilstander og forstyrrelser i selvopplevelse. I sin forelesning på ISPS-konferansen vil han med bakgrunn i egne funn og annen forskning belyse mulige sammenhenger mellom psykoseutvikling, forstyrrelser i selvopplevelse, nevrobiologisk sårbarhet, og traumer og belastninger under oppveksten.

http://cdn.ispsnorge.no/wp-content/uploads/2017/10/ISPS-program-2018_siste-versjon.pdf

 

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz