Presentasjon av Astrid Weber

  • 9. januar 2018

Astrid Weber er neste foredragsholder som presenteres.

Hun har siden 2008 jobbet som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, nå i Psykiatrisk avdeling og Fagutviklingsenhet. Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», utdannet sosionom, medforfatter i fagbøker og i gang med master i praktisk kunnskap.

Hun erstatter Jone Bjørnestad, som dessverre måtte melde forfall.

Hennes foredrag har tittelen Et liv å leve – å åpne lukkede rom.
Hun vil også intervjue brukere i plenum.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz