Presentasjon av Kjersti Karlsen

  • 11. desember 2017

Neste foreleser ut er Kjersti Karlsen som er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har praksis fra blant annet nevropsykologi, rusfeltet, autisme, normalutvikling og psykoser hos barn og ungdom. I arbeidet for TIPS Sør-Øst – Kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser – hadde hun ansvar for kompetanseheving i hele regionen på alvorlige psykiske lidelser i barn- og ungdomspsykiatrien.

Karlsen har medvirket i utviklingen av flere nasjonale faglige retningslinjer hva gjelder psykiske helseutfordringer blant barn og unge. Hun er en erfaren foredragsholder, og hun er medlem i styret for ISPS Norge.

I 2015 ga hun ut læreboken: Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom på Gyldendal Akademisk. Karlsen understreker behovet for tidlig oppdagelse og tiltak ved risiko for alvorlige psykiske problemer for barn og unge. Flere av hennes artikler ligger ute på nettet.

I samarbeid med Jan Olav Johannessen vil hun redegjøre for sammenhenger og avgrensninger i feltene psykose, personlighet og traumer på ISPS-konferansen februar 2018.

 

http://cdn.ispsnorge.no/wp-content/uploads/2017/10/ISPS-program-2018_siste-versjon.pdf

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz